Mottagning centralt på Lidingö 
i Arenahuset på Stockholmsvägen 33, plan 5
0763 - 410 554
johanna.persson@lidingofamiljeradgivning.se

Mottagning centralt i Danderyd
Mörby Centrum, Svärdvägen 11
0763 - 410 554
johanna.persson@lidingofamiljeradgivning.se

 

Om Lidingö Familjerådgivning

Verksamheten drivs av Johanna Persson som är socionom, vidareutbildad familjeterapeut, kbt-terapeut samt legitimerad psykoterapeut. Relationer och samtal har stått i fokus i hela hennes yrkesverksamma liv inom socialtjänst, psykiatri, elevhälsa, familjerätt, familjerådgivning och på BRIS. Som föräldrarådgivare har Johanna genom åren utvecklat en specifik kompetens om barns behov och föräldraskapets utmaningar i olika skeden av livet. Johanna har också mångårig erfarenhet av att jobba med separationer, skilsmässor samt frågor kring vårdnad, boende och umgänge om barn.

Tjänster

Lidingö Familjerådgivning vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Du kan vara anonym, absolut sekretess råder och inga journaler förs. Mottagningen är en av kommunens upphandlade utförare av familjerådgivning. Egenavgiften för familjerådgivning är 415 kr för 90 minuter i en samtalsserie om max sex samtal. 

Välkommen att boka tid!

Familjerådgivning i Mörby Centrum

För dig som bor i Danderyds kommun är egenavgiften 350 kr för 90 minuter i en samtalsserie om max fem samtal.

Historik

Företaget startades av Johanna Persson som tidigare var verksam som familjerådgivare i stadens egen kommunala familjerådgivning innan den upphörde. Johanna är angelägen om att kunna  fortsätta erbjuda familjerådgivning av god kvalitet i närområdet.